brak logo

Automatyzacja linii produkcyjnej / narzdziowni

Automatyzacja linii produkcyjnej / narzdziowni


zk_alp_400Firma ZIMMER+KREIM opracowaa uniwersalny system handlingowy CHAMELEON do obsugi wszystkich maszyn obróbczych, wystpujcych w narzdziowni: drarek, frezarek, maszyn pomiarowych itp. W przypadku zwikszania iloci zada system daje si rozbudowywa o kolejne moduy. Oparty na wykorzystaniu palet dowolnego typu system CHAMELEON wyposaony jest w oprogramowanie zarzdzajce zadaniami zarówno poszczególnych maszyn, jak te wykorzystaniem magazynu, w którym umieszczone s surowe kostki metalu i grafitu, wykonane elektrody oraz produkty finalne. W celu penej kontroli wykonywanych zada CHAMELEON ma do dyspozycji chipowy system znakowania palet, zaopatrzony w czytniki laserowe. Moliwi kombinacji i zmiany konfiguracji tak zbudowanego systemu jest nieograniczona. CHAMELEON to jedyny, kompletny, sprawdzony i wielokrotnie na caym wiecie wdroony system automatyzacji linii produkcyjnej lub narzdziowni na rynku.
VECTOR HIGH TECH MACHINERY
ul. Sokoowska 20/52, 01-142 Warszawa
Tel.: 22
412 60 68,
Mobile: 605 047 467


biuro@vector-htm.pl
http://www.vector-htm.pl//