brak logo

Elektrochemiczne drarki wgbne

Elektrochemiczne drarki wgbne


maszyna_pem_269

Firma PEMTec stworzya maszyny bazujce na technologii wgbnego drenia elektrochemicznego. Midzy detal umieszczony na nieruchomym stole (anoda) i zamocowan w poruszajcej si gowicy wibracyjnej elektrod (katoda), podawane jest pulsacyjne napicie prdu staego. Proces odbywajcy si w silnym strumieniu dielektryka przebiega z równym powodzeniem we wszystkich metalach. Maszyny wyposaone s w urzdzenie zapewniajce stao waciwoci fizyko-chemicznych dielektryka i jego dokadn filtracj.

PEM Center – parametry techniczne
Wymiary maszyny SxGxH 4,5 x 3,0 x [m]
Wymiary stou roboczego 450 x 400 [mm]
Przejazd osi Z 180 [mm]
Posuw wgbny ≤ 0,5 [mm/min]
Powierzchnia obrabiana ≤ 100 [cm2]
Wydatek dielektryka ≤ 40 [l/min]
Moc pobierana ≤ 50 kW


Zalety technologii wgbnego drenia elektrochemicznego:

  • brak zuycia elektrody – jedn elektrod mona wykona wiele detali
  • nie powstaje biaa warstwa – operacje wykaczajce s zbdne
  • brak ogrzewania podczas drenia – nie powstaj mikropknicia na powierzchni – wielokrotnie dusza ywotno wykonanych narzdzi
  • dua wydajno drenia – posuw wgbny do 0,5 mm/min, niezalenie od wielkoci powierzchni drenia
  • wietna jako powierzchni - osigana chropowato do 0,05 μm
  • brak obcie mechanicznych podzespoów – moliwo drenia detali cienkich ciankach
  • moliwo drenia rónych metali, waciwoci magnetyczne detalu nie maj znaczenia ani wpywu na proces
edw1_228  edw2_228  edw3_258
VECTOR HIGH TECH MACHINERY
ul. Sokoowska 20/52, 01-142 Warszawa
Tel.: 22
412 60 68,
Mobile: 605 047 467


biuro@vector-htm.pl
http://www.vector-htm.pl//